O iniciatíve

Kríza nás, maloobchodníkov, zastihla rýchlo a nečakane. Verili sme však, že sa situácia rýchlo zlepší a štát začne konať. Bohužiaľ sa tak nestalo a preto sme sa veľmi neformálne sformovali do iniciatívy, ktorú sme pomenovali Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM). Keďže sme však behom
krátkeho času získali viac ako 100 firiem s takmer 1000 prevádzkami, rozhodli sme sa, že nastal čas sa posunúť ďalej.

Preto iniciatívu zakladáme ako formálne združenie firiem, ktoré má slúžiť nielen ako podpora počas obdobia pandémie COVID-19, ale aj ako platforma na výmenu informácií a zastupovanie záujmov dlho prehliadaných maloobchodníkov. Ako jednotlivci nemáme takú váhu a často nie sme rovnocenným partnerom, čo by iniciatíva mala po dlhom čase konečne zmeniť.

Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM) už pôsobí ako formálne občianske združenie s vlastnou členskou základňou. Ak máte záujem sa stať jej riadnym alebo pridruženým členom, neváhajte vyplniť formulár a následne vás budeme kontaktovať. Ako členovia môžete ovplyvňovať dianie v iniciatíve ako aj v maloobchode na SR a tiež získate prístup k informáciám a výhodám, ktoré inde nenájdete.

Ak sa chcete o organizácii dozvedieť viac, pozrite si Stanovy ISKM.