Chcem sa stať členom

Teší nás, že máte záujem o členstvo v Iniciatíve slovenských maloobchodníkov. Už ako neformálnemu združeniu cca. 150 firiem sa ISKM podarilo úspešne presadiť a pripomienkovať viaceré návrhy legislatívy, ktoré maloobchodníkom mali pomôcť v neľahkých časoch pandémie. V tomto momente budeme radi, ak sa stanete riadnym členom našej iniciatívy a zapojíte sa tak priamo do procesu a komunikácie.

Prečo sa stať členom ISKM?

 • stanete sa jedným z množstva menších ale aj väčších podnikateľov spájajúcich rovnaké problémy, ktoré chce ISKM riešiť
 • získate možnosť vymieňať si skúsenosti medzi členmi, stať sa súčasťou pracovných skupín zameraných na jednotlivé odvetvia
 • dostanete sa k informáciám, ktoré nie sú a ani nikdy nebudú verejné a pomôžu vám v podnikaní
 • budete sa môcť zúčastňovať na rôznych podujatiach, ktoré ako ISKM budeme organizovať
 • v rámci členstva získate rôzne zľavy a benefity, ktoré si poskytujú členovia navzájom alebo ich poskytujú členom partneri ISKM
 • Ak to s nami chcete skúsiť, vyplňte prosím nižšie uvedený formulár. Tento formulár je elektronickou formou prihlášky za člena ISKM v zmysle stanov. Po jeho odoslaní vám budú zaslané doplnkové informácie na e-mail a zároveň platobné údaje. Taktiež vás budeme kontaktovať, aby sme si s vami prešli vstup do ISKM.

  V ISKM máme dva typy členstva:

 • riadne, ku ktorému prináležia všetky práva a povinnosti, hlasovacie práva a celková možnosť sa podieľať na činnosti ISKM
 • pridružené, bez hlasovacích práv, ale s možnosťou sledovania a zúčastňovania sa aktivít ISKM

 • Členské poplatky:

 • riadny člen s počtom zamestnancov 0-49 = 100 €
 • riadny člen s počtom zamestnancov 50 a viac = 300 €
 • pridružený člen = 0 €
 • jednorazové zápisné = 50 € (platí pre všetky typy členstva)

 • Sídlo:


  Kontaktná osoba (oprávnená konať v mene spoločnosti):

  Vyhlásenie žiadateľa:

  Žiadam o prijatie za člena ISKM, zároveň beriem na vedomie, že spracúvanie mojich osobných údajov uvedených v tejto prihláške je nevyhnutné na účasť Žiadateľa v ISKM a na plnenie podmienok podľa Stanov ISKM a interných predpisov ISKM a vyhlasujem, že:

  1. som oboznámený so Stanovami ISKM a inými internými predpismi ISKM a akceptujem ich v znení platnom a účinnom ku dňu podania tejto prihlášky;
  2. som si vedomý, že z ISKM môžem na základe slobodného uváženia kedykoľvek vystúpiť;
  3. súhlasím s výškou členského príspevku na základe rozhodnutia Predstavenstva ISKM;
  4. údaje, ktoré som uviedol v prihláške sú pravdivé, správne a aktuálne a zaväzujem sa, že ako člen ISKM v prípade akejkoľvek zmeny poskytnutých údajov, túto zmenu neodkladne oznámim ISKM.  Údaje označené hviezdičkou sú povinné.